ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصای سوپروایزر آزمایشگاه

طی حکمی از سوی رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر فرشاد آقای مسعود عالم شکن به مدت شش ماه به سمت سوپروایزر آزمایشگاه منصوب گردیدند.

در بخشی از حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظیفه محوله و ارتقای بهبود کیفی آن واحد موفق و موید باشید.

 

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group