ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصاب مسئول درمانگاه بیمارستان

طی حکمی از سوی دکتر فرشاد رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی، سرکار خانم لیدا صادقی به سمت مسئول درمانگاه منصوب گردیدند.

در بخشی از حکم آمده است: بنا به تعهد و سوابق ارزشمند سرکارعالی و نظر به اهمیت واحد درمانگاه بیمارستان در فرآیند پذیرش بیماران، شما به سمت مسئول درمانگاه منصوب می نمایم.

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group