ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصاب مسئول فن آوری اطلاعات

طی حکمی از سوی رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر فرشاد، آقای رسول زارعی سورکی به مدت یکسال مسئول فن آوری اطلاعات بیمارستان منصوب گردیدند.

در بخشی از حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group