ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.

27اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم درنظر بگیریم

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group