ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

جمعه 25 آبان 1397 | Friday 16 November 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.

27اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم درنظر بگیریم

انتصاب تیم حاکمیتی و تیم مدیریت اجرایی بیمارستان انتصاب سرپرستار بخش ICU2 بیمارستان انتصاب سوپروایزر بالینی بیمارستان انتصاب مسئول روابط عمومی

آخرین اخبار

Template Design:Dima Group