ما 92 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

چهارشنبه 22 مرداد 1399 | Wednesday 12 August 2020

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - سیاست های کلان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

ردیف

عنوان

ذینفعان کلیدی

الف- راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی )بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...  (

1

بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ ، بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین

بیماران،همراهان، مراجعین

2

رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

3

توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی و رفتاری بمنظور رفتار شایسته با مراجعین

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

4

فراهم نمودن کلیه ی  تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز  بمنظور تامین تمامی نیازهای بیماران  بنحویکه نیازی به مراجعه به مراکز دیگر برای دریافت خدمات مختلف مراقبتی ، تشخیصی و درمانی نداشته باشند

بیماران،همراهان، مراجعین

5

ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد جهت پیگیری

سازمانهای بیمه گر، امور مالی

6

تعامل سازنده با کارشناسان وزارت بهداشت و معاونت متبوع،  بمنظور بهره گیری از نظرات مشورتی و تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکلات استانداردسازی بیمارستان

مسئولین واحدها

ب‌-راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

1

ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحوی که کلیه ی کارکنان رعایت ایمنی را وظیفه ی اصلی خود بدانند

بیماران، همراهان، مراجعین ، کارکنان

2

ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحوی که کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند

کارکنان

ردیف

عنوان

ذینفعان کلیدی

3

نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف

مسئولین واحدها ، سایر کارکنان

4

نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده بمنظور ایجاد نگرش فراواحدی در کلیه ی کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن

کارکنان

5

ترویج فرهنگ بهبود کیفیت در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و ارتقاء ایمنی بیمار

بیماران، همراهان، مراجعین ، کارکنان

6

بهبود مستمر کیفیت خدمات بمنظور افزایش رضایتمندی بیماران، مراجعین و کارکنان

بیماران، همراهان، مراجعین ، کارکنان

ت‌-راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

1

آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله

کارکنان

2

تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته

تیم مدیریت اجرایی

3

استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی

کارکنان ، مسئولین واحدها

4

نهادینه نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان بنحوی که نیازی به استفاده از کنترل های بیرونی نباشد

تیم مدیریت اجرایی ،مسئولین واحدها

ث‌-راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط، سهامداران و سایر

1

حمایت کامل از بنیاد شهید، سازمانهای مردم نهاد و تسهیل امکان حضور آنها در عرصه ی خدمت رسانی به بیماران

بنیاد شهید، سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان

2

 برنامه ریزی و نظارت بر جذب کمک های مردمی بصورت متمرکز

سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان

ردیف

عنوان

ذینفعان کلیدی

3

هدایت کمک های مردمی

سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان

4

هدایت کمک های بنیاد شهید

بنیاد شهید

5

 اتخاذ شیوه ها و روشهای موثر تبلیغی – ترویجی

سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان

6

شفاف سازی و اعتماد سازی

سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان

7

ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع خیرین و نیکوکاران

-

8

برگزاری همایش ها و جلسات با دعوت از کلیه خیرین و نیکوکاران  به منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه انفاق و تکریم خیرین

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

 

اخبار بیمارستان
انتصاب قائم‌ مقام معاونت پشتيباني و مديريت منابع انتصاب معاونت درمان بيمارستان شهيد مصطفي خميني(ره) انتصاب مسئول فن آوری اطلاعات بیمارستان انتصاب قائم مقام معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع بیمارستان

ورود به سیستم

Template Design:Dima Group