همکار عزیز جناب آقای دکتر علی اکبر رضائی
ضایعه اسفناک در گذشت فرزند بزرگوار حضرتعالی موجب اندوه فراوان شد. این مصیبت بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.