ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - چارت سازمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی با آخرین ویرایش

چارت جدید سازمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی با ویرایش06

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group