ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پنجشنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 February 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - مراسم تودیع و معارفه مسئول امور مالی

مراسم تودیع جناب آقای سید مجید شریفی و معارفه جنای آقای سیدکاظم مهدوی در سالت جلسات ساختمان ریاست بیمارستان برگزار گردید.

در انتهای جلسه از زحمات سه ساله آقای شریفی در این پست توسط ریاست و مدیریت و حاظرین در جلسه تقدیر و تشکر شد و برای آقای مهدوی از این پست آرزوی موفقیت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتصاب مسئول خدمات عمومی بیمارستان انتصاب رئیس اداره امور مالی انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی

Template Design:Dima Group