يكشنبه 6 خرداد 1397 | Sunday 27 May 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - روسای بخش ها

اداری و پشتیبانی:

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           

پاراکلینیک ها:

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           
           

پرستاری و بستری

ردیف نام مسئول بخش/واحد تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیک
           
           
دو انتصاب جدید در بیمارستان شهید مصطفی خمینی فرارسیدن ماه رمضان مبارک انتصاب مسئول خیاط خانه بیمارستان 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.

آخرین اخبار

Template Design:Dima Group