ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شنبه 23 آذر 1398 | Saturday 14 December 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - مدیران بیمارستان

 

خانم دکتر بهاره عباسی رئیس بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:دکتر علی مقدس جعفری

   معاون پشتیبانی و مدیریت منابع بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

 دکتر مصطفی مهر آرا  معاون درمان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

دکتر افشین مجد  معاون دانشگاهی

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

 


جناب آقای علی اوجی معاون پرستاری بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

  

 

جناب آقای سید کاظم مهدوی رئیس دایره امور مالی بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

  

جناب آقای مهرداد طهماسبی رئیس اداره امور عمومی و منابع انسانی بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

 


جناب آقای مهندس رسول زارعی سورکی  مدیر فن آوری اطلاعات بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:
 


سرکار خانم لیدا صادقی مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


  

 

خانم سیمین پوسئس  مسئول روابط عمومی
پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

 

اعضای هیات مدیره بیمارستان طی حکمی که از طرف رئیس دانشگاه شاهد منصوب شدند:

1-دکتر علی دواتی
2- دکتر سیامک افشین مجد
3- دکتر هادی کاظمی
4- دکتر محمد رضا جلالی ندوشن
5- دکتر محمد ابراهیم یارمحمدی


 

انتصاب مسئول فن آوری اطلاعات بیمارستان انتصاب قائم مقام معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع بیمارستان انتصاب مسئول روابط عمومی بیمارستان انتصاب رئیس اداره امور عمومی و منابع انسانی بیمارستان شهیدمصطفی خمینی

ورود به سیستم

Template Design:Dima Group