ما 55 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شنبه 2 شهريور 1398 | Saturday 24 August 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - مدیران بیمارستان

 

خانم دکتر بهاره عباسی رئیس بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:دکتر علی مقدس جعفری

   معاون پشتیبانی و مدیریت منابع بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

 دکتر مصطفی مهر آرا  معاون درمان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

دکتر افشین مجد  معاون دانشگاهی

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

 


جناب آقای علی اوجی معاون پرستاری بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

  

 

جناب آقای سید کاظم مهدوی رئیس دایره امور مالی بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

  

جناب آقای مهرداد طهماسبی رئیس اداره امور عمومی و منابع انسانی بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:

 


جناب آقای مهندس رسول زارعی سورکی  مدیر فن آوری اطلاعات بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:
 


سرکار خانم دکتر لیلا قدیانی سرپرست بهبود کیفیت و اعتبار بخشی و  IPD بیمارستان

پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


  

 

جناب آقای محمد ملکپور   مسئول روابط عمومی
پست الکترونیکی:      تلفن:      نمابر:


 

 

اعضای هیات مدیره بیمارستان طی حکمی که از طرف رئیس دانشگاه شاهد منصوب شدند:

1-دکتر علی دواتی
2- دکتر سیامک افشین مجد
3- دکتر هادی کاظمی
4- دکتر محمد رضا جلالی ندوشن
5- دکتر محمد ابراهیم یارمحمدی


 

اخبار بیمارستان
آخرین اخبار

انتصاب رئیس اداره امور عمومی و منابع انسانی بیمارستان شهیدمصطفی خمینی انتصاب مسئول تاسیسات بیمارستان انتصاب قائم مقام پشتیبانی بیمارستان انتصاب مسئول تدارکات

Template Design:Dima Group