ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصاب مدیر گروه آموزشی زنان

به گزارش «روابط عمومی» ،طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر سکینه موید محسنی برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زنان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد منصوب گردید.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط زیر نظر مسئولین ذیربط در انجام امور محوله آنگونه که مرضی رضای حق تعالی و در خور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.​​

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group