مركز پزشكي و آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني مفتخر به ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه تامين اجتماعي ميباشد.اين مركز از سنوات قبل بصورت بستري و سرپائي با  بيمه تامين اجتماعي قرارداد همكاري دارد.
مدارک لازم جهت بستری شدن در بيمارستان:

 • دستور بستری پزشک معالج
 • دفترچه بیمه
 • کارت ملی و شناسنامه
 • كليه مدارك پزشكي مربوط به بيماري مربوطه كه از قبل تهيه شده هنگام مراجعه به بيمارستان همراه داشته باشيد.
  قوانين مربوط به پذيرش بیمار :
 • در بيمارانی که به سن قانونی نرسیده اند (زير 18 سال ) رضايت بستری و اقدامات جراحی از پدر اخذ می گردد لذا حضور پدر به همراه شناسنامه جهت پذيرش الزامی می باشد.
 • در صورت فوت پدر حضور جد پدری يا قيّم بيمار بامدارک مربوطه و شناسنامه الزامی است .
 • در اعمال جراحی زنان حضور همسر و همراه داشتن شناسنامه زوجين الزامی است  

اعمال جراحي كه قبل از پذيرش بيمار نياز به تائيديه نماينده بيمه تامين اجتماعي مستقر در مركز دارند به شرح ذيل مي باشند:

 •  سپتوپلاستي
 • آبدومينوپلاستي
 • ماموپلاستي و عوارض آن
 • فتق شكمي و نافي
 • چاقي مفرط
 • بلفاروپلاستي
 • جراحي فك
 • استرابيسم
 • كايفوپلاستي و اسكوليوز
 • رفع عيوب انكساري چشم
 • بيماريهاي اعصاب و روان(دوقطبي)
 • كورتاژتخليه اي

خدمات قابل ارائه بصورت سرپايي و بستري به شرح زير ارائه ميگردد:

 • پرداختي بيماران  بستري با دفترچه خاص ،فرانشيزصفر بعلاوه مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي
 • پرداختي بيماران بستري با دفترچه مستمري بگير بدون بيمه تكميلي، فرانشيز5% بعلاوه مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي
 • پرداختي بيماران بستري با دفترچه عادي،فرانشيز10% بعلاوه مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي
 • پرداختي بيماران بستري با دفترچه مستمري بگير و داشتن بيمه تكميلي فرانشيز10% بعلاوه مابه التفاوت تعرفه  دولتي و خصوصي 
 • در خصوص بيماران سرپايي، پرداختي بيمار فرانشيز 30% بعلاوه تفاوت تعرفه دولتي و خصوصي ميباشد

توجه:  دفترچه بيمه مراجعين جهت بستري و سرپايي بايد استحقاق درمان داشته باشند.در غير اينصورت كليه مبالغ بصورت آزاد دريافت ميگردد.همچنين  مراجعين جهت  انجام زايمان (طبيعي يا سزارين) بايد استحقاق درمان 60 روزه داشته باشند.

 جهت اطلاع از ميزان هزينه ها به واحد پذيرش و ترخيص مراجعه کنيد و يا با شماره 9 – 88966130 داخلي 327 -311 تماس حاصل نمائيد.

آدرس و شماره تماس دفتر اسناد پزشكي:ميدان انقلاب كارگر شمالي روبروي پارك لاله