کلینیک گوش و حلق وبيني(ENT)

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

شستشوي گوش

 خارج كردن جسم خارجي از گوش

 تزريق بوتاكس

 

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكترمحمدابراهيم يارمحمدي گوش و حلق و بيني ENTشنبه-دوشنبه10:30571302رزرو كلينيك
دكتر احمدرضا مدير گوش و حلق و بيني ENTشنبه8571306رزرو كلينيك
دكتر احمدرضا مدير گوش و حلق و بيني ENTپنج شنبه10571306رزرو كلينيك
دكتر طاهره واقفي گوش و حلق و بيني ENTچهارشنبه10:30571303رزرو كلينيك
دكتر پوپك ايزدي گوش و حلق و بيني ENTيكشنبه-سه شنبه10:30571304رزرو كلينيك