انتصاب رئيس جديد بخش زنان و زايمان بيمارستان شهيد مصطفي خميني
به گزارش «روابط عمومي» بيمارستان، طی حکمی از سوی دکتر محمد صداقت، رئيس بيمارستان شهيد مصطفي خميني (ره) خانم دکتر منا شريعتي عضو هيات علمي گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه، به مدت يكسال به عنوان رئیس بخش زنان و زايمان بیمارستان منصوب شد.
در بخشي از این حکم آمده است؛
امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری اعضا محترم هيات علمي، پزشكان و كاركنان مركز و با برنامه ريزي دقيق جهت ارتقاء ايمني و افزايش رضايتمندي بيماران و اعتلاء خدمات آموزشي و درماني بخش زنان و زايمان و در راستاي تحقق اهداف ذيل موفق و مويد باشيد.
نظارت بر نحوه اجراي پروتكل هاي پزشكي در بخش زنان و زايمان
برنامه ريزي كشيك پزشكان مقيم و آنكال بخش و نظارت بر عملكرد آنان
همكاري با دفتر بهبود كيفيت مركز در راستاي پياده سازي استاندارد هاي اعتبار بخشي
نظارت بر نحوه اجراي پروتكل هاي پزشكي در بخش زنان و زايمان با هماهنگي مدير محترم گروه زنان و زايمان
تعيين خط مشي كلي بخش زنان و زايمان در حوزه درمان
نظارت بر نحوه پذيرش و درمان بيماران بستري در بخش زنان و زايمان.
گفتني است دكتر محمد صداقت، رئيس بيمارستان با صدور پيامي از زحمات خانم دكتر سيمين آقابيگي رئيس پيشين بخش زنان و زايمان بيمارستان تقدير و تشكر نمود.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید