هشت نوامبر مصادف با 17 آبان ماه سالروز کشف اشعه ايکس توسط رونتگن دانشمند آلمانی که با عنوان روز راديولوژی نامگذاری شده است و روز راديولوژی بهانه ای است برای تقدير و پاسداشت از خدمات بی حد و اندازه پرتونگاران و همکاران راديولوژيست در تشخيص و تسکين آلام بشری و حمايت از زندگی و سلامت انسان ها در نظام سلامت.

 روز جهانی راديولوژی بر همه فعالان اين عرصه مبارک باد

 

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید