شهادت عالم مجاهد ” حاج سيد مصطفي خميني ” فرزند ارشد امام خميني (ره)

او يك مدرس معروف بود . فلسفه درس ميداد ، فقه درس مي داد و بعنوان يك چهره برجسته در ميان طلاب حوزه و فضلا و مدرسين معروف بود

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید