پيامهاي روز جهاني ايدز

  • اچ آي وي با تماس هاي روزمره منتقل نمي شود مبتلايان را ترد نكنيد.
  • درمان سريعتر ،سلامت بيشتر ،انتقال كمتر ، با انجام آزمايش داوطلبانه اچ آي وي گام بزرگي در مهار اچ آي وي برداريم .
  • هر انسان در صورتي كه در معرض تماس با ويروس اچ آي وي قرار گيرد ميتواند مبتلا به اچ آي وي شود .با افزايش دانش ، پيشگيري و آزمايش ، از خود و خانواده خود در برابر اچ آي وي حفاظت كنيم.
  • درمان اچ آي وي بصورت رايگان و محرمانه در سراسر كشور ارائه ميشود با مراجعه به سايت www.hiv-st.ir نشاني نزديك ترين مركز مشاوره بيماري رفتاري را پيدا كنيد
  • اچ آي وي يك بيماري عفوني قابل كنترل است كه در صورت تشخيص زودهنگام ،دريافت درمان مستمر ،مي تواند تا پايان عمر بدون علائم و عوارض باشد . و احتمال انتقال ويروس به ديگران به صفر مي رسد.
  • اچ آي وي يك بيماري عفوني مانند ساير بيماري ها ي عفوني است.
  • درمان به هنگام و مؤثر اچ آي وي احتمال انتقال ويروس را نزديك به صفر مي رساند.
  • U=U . در صورت دريافت درمان مناسب و كاهش سطح ويروس نزديك به صفر ، احتمال انتقال اچ آي وي به ديگران نزديك به صفر مي شود.
  • از سلامت خود و حقوق مبتلايان به اچ آي وي محافظت كنيم.
  • فرهنگ همبستگي ، اعتماد و مهرباني را با اولويت قرار دادن افرادي كه در معرض بيشترين خطر ابتلا قرار دارند به اشتراك گذاريم.
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید