شهيد يعنی تبلور ايمان در سودای انسانيت ، شهيد يعنی پيروز جاويد در حماسه ای بزرگ، شهيد يعنی طلوع آفتاب شهامت در دل روزگار ، شهيد يعنی معجزه شيرين رهايی از ظلمت ، شهيد يعنی جاودانه در مسير شمع و پروانه سوختن ،شهيد يعنی زيباترين ترانه جانفشانی در راه وطن ، شهيد يعنی اوج ايثار در فراز قله های شهادت.شهيد يعنی…

ياد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحميلی هيچگاه از ذهن مردم ايران زمين پاک نخواهد شد. روزهايی که به تلخی اما با اميد به آينده سپری شد.

هفته دفاع مقدس گرامي باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید