به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد مصطفي خميني در تاريخ30  فروردين لغايت يكم ارديبهشت ماه سال 1400آن دسته از پرسنل بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان  كه واكسن كوويد را دريافت نكرده اند با همكاري مركز بهداشت شمال غرب تهران ،با واكسن آسترازنکا ( AstraZeneca)نسبت به ويروس كوويد واكسينه شدند. لازم به ذكر است كه مرحله دوم تزريق اين واكسن 3 ماه بعد اعلام شده است. 

 

.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید