انتصاب مشاور علوم پزشکی رئیس دانشگاه شاهد
به گزارش «روابط عمومی» بيمارستان، با حکم رئيس دانشگاه، مشاور علوم پزشکی رئیس دانشگاه شاهد منصوب شد.

دکتر احمد چلداوی رئيس دانشگاه، ضمن تشکر از زحمات دکتر سید سعید سید مرتاض طی حکمی خانم دکتر طوبی غضنفری به عنوان مشاور علوم پزشکی رئیس دانشگاه​ منصوب نمود

در بخشی از این حکم آمده است؛
انتظار می رود در این مسیر، برای شناسایی زمینه های ارتقای حوزه پزشکی دانشگاه شاهد و تبیین راهکارهای بهینه با استفاده ازهم اندیشی با اساتید محترم حوزه پزشکی دانشگاه اهتمام ورزید. از خداوند متعال توفیقات شما را خواهانم.

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید